Takk for alle innspill til handlingsplanen!

Fristen gikk ut 30. november 2020.

Her finner du innspillene til nasjonal handlingsplan for bærekraft