Takk for alle innspill til handlingsplanen!

 

Her finner du innspillene til nasjonal handlingsplan for bærekraft

 

Vi spurte om innspill på følgende tema:

Målgruppe og mål:
Hvem skal handlingsplanen rette seg mot og hva skal vi oppnå?

Innretning:
Hvordan bør vi legge opp selve dokumentet for at det skal bli et nyttig verktøy for næringsliv, sivilsamfunn, akademia og offentlig sektor?

Problembeskrivelse:
Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftsmålene i Norge innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og hvordan skal vi løse disse dilemmaene?

Måling/rapportering:
Hvordan kan handlingsplanen bidra til bedre måling og rapportering i din sektor?

Tiltak:

Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?

Annet:
Andre innspill til handlingsplanen?