Takk for alle innspill til handlingsplanen!

Fristen gikk ut 30. november 2020.

 

Her finner du innspillene til nasjonal handlingsplan for bærekraft

 

Temaene vi ønsket innspill på var som følger:

  • Målgruppe og mål: Hvem skal handlingsplanen rette seg mot og hva skal vi oppnå?
  • Innretning: Hvordan bør vi legge opp selve dokumentet for at det skal bli et nyttig verktøy for næringsliv, sivilsamfunn, akademia og offentlig sektor?
  • Problembeskrivelse: Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftsmålene i Norge innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og hvordan skal vi løse disse dilemmaene?
  • Måling/rapportering: Hvordan kan handlingsplanen bidra til bedre måling og rapportering i din sektor?
  • Tiltak: Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?
  • Annet: Andre innspill til handlingsplanen?