Her finner dere materiell som kan lastes ned å benyttes fritt i egne organisasjoner i arbeidet med å involvere bredt blant egne medlemmer.

Vi oppfordrer også til at det gjennomføres nettverksmøter og at det innhentes felles innspill fra ulike grupperinger på tvers av sektorer.