Hele samfunnet må bidra om vi skal lykkes med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Vi vet at det er mange som jobber med bærekraft og som sitter på gode ideer og verdifulle erfaringer om hvor skoen trykker.

Her finner dere materiell som kan lastes ned å benyttes fritt i din virksomhet i arbeidet med å involvere bredt gjennom din virksomhets etablerte nettverk.

Arbeidet med den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge er i gang. I den forbindelse arrangeres den nasjonale bærekraftskonferansen, Veien mot 2030, 11. november. Konferansen er digital og målet er å mobilisere hele landet!

Vi oppfordrer dere til å spre budskapet om konferansen og dele invitasjonen i deres nettverk slik at konferansen virkelig blir nasjonal. Vi oppfordrer også til at det gjennomføres nettverksmøter og at det innhentes felles innspill fra ulike grupperinger på tvers av sektorer. Frist for sende inn skriftlige innspill til handlingsplanen er 30. november 2020.

Takk for deres engasjement!