Fra kunnskap til handling i Viken  

Vi har alle et ansvar for å nå bærekraftmålene. Dette krever nye måter å løse dagens og fremtidens samfunnsutfordringer på. Vi har i mye kunnskap, men vi må omdanne dette til handling!

Viken fylkeskommune setter FN17 høyt på agendaen, og det er besluttet at bærekraftmålene skal ligge til grunn for alt vi gjør.

I dette webinaret vil vi invitere inn til en samtale om vår metodikk og en generell refleksjon rundt hvordan vi som enkeltaktører og samfunn kan gå fra kunnskap til handling. Vi vil presentere arbeidet vårt, og har invitert inn dyktige representanter fra cChange, Interbridge, UN Global Compact og OsloMet.

Målgruppen er i hovedsak akademia, privat- og offentlig sektor.

Program Mediearkiv Oversikt webinarer

 

 
Praktisk informasjon