oecd og viken logo

[dss-hiddBli med,Bli med,B

OECD Roundtable on Cities and Regions for the SDGs

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) arrangerer sin tredje rundebordskonferanse om byer og regioners betydning for å nå bærekraftsmålene. Viken Fylkeskommune er vertskap for samlingen, KMD og KS er medarrangører. Konferansen vil belyse hvordan bærekraftsmålene kan bistå byer og regioner i gjenoppbyggingen etter covid-19. Representanter fra lokal og statlig forvaltning, næringslivet, sivilsamfunnet og akademia deltar. Formålet er å vise til gode eksempler og dele kunnskap.

Målgruppen er personer som jobber med bærekraftsmålene og som er interessert i å lære mer om arbeidet fra internasjonale eksempel og dialog. Vi tror at konferansen er av særlig relevans for ansatte i departementene, fylker og kommuner i Norge, forskningsprosjekt som handler om bærekraftsmålene på lokalnivå, og folk som jobber med helhetlig arbeid med bærekraftmålene på tvers av sektorer.

Se opptak fra webinarene 16. og 17 november 2020:

 
Dag 1

Dag 2

 

Program  Oversikt webinarer

 
Spørsmål?