logoer for KS, NHO og LO

Bærekraftsløftet – et nasjonalt partnerskap

KS, NHO og LO tar initiativ til et bredt nasjonalt partnerskap som vi kaller Bærekraftsløftet.

Vi ønsker å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling i tråd med bærekraftsmålene og bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser innen 2030.  Webinaret vil gi mer innsikt i hvordan vi vil bygge plattform regionalt og nasjonalt for at kommunene, næringslivet og samfunnsaktører i samarbeid skal bidra til å løse bærekraftsutfordringene. Med utgangspunkt i det lokale behovet, men med ambisjoner om å skape bærekraftsløsninger som også møter den globale innsatsen.

Målgruppe for sesjonen er fylkeskommuner, kommuner, bedrifter og samfunnsaktører i hele landet som vil kobles på arbeidet og få innsikt i hvordan vi vil omsette omstillingsbehov til omstilllingsmuligheter.

Se opptaket fra webinaret 18. november 2020:

 

Program Oversikt webinarer

 
Spørsmål?