FoRUM logo

Hvordan kan norsk matpolitikk bidra til å nå bærekraftsmålene?

Mat står i sentrum av bærekraftsmålene. Hvordan maten produseres, distribueres og forbrukes påvirker ikke bare tilgangen til mat og folkehelsen, men også klimaet og naturen. Nærmere en milliard vil lide av sult og underernæring innen utgangen av 2020. Klimaendringer, sykdom og naturødeleggelser kan på sikt også true norsk matsikkerhet. Det norske matsystemet henger sammen med det internasjonale og påvirker flere av bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at også vårt matsystem er bærekraftig. Hvordan skal vi få det til?

I denne sesjonen samarbeider ForUM med Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), Caritas, Utviklingsfondet, Norges vel, Spire og Norges bonde- og småbrukarlag.

Målgruppen er personer i sivilsamfunn, akademia, næringsliv og forvaltningen med interesse for mat og bærekraft.

Program  Oversikt webinarer

 
Praktisk informasjon