north_west logo

Berekraftsfylket Møre og Romsdal – Leave no one behind

The North West, United Future Lab Norway og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til nettmøte etter den nasjonale berekraftskonferansen!

Vi tar for oss historia til berekraftsfylket Møre og Romsdal. Frå starten når Ålesund, Sula og Giske kommunar gjekk inn i U4SSC-IP som dei fyste i Noreg, til der vi er i dag med eit økosystem på tvers av organisasjonar og sektorar som arbeider saman om å nå berekraftsmåla og å skape verdi for dei involverte.

Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt gjennom ulike partnarskap og samarbeid med FN. Gjennom konkrete prosjekt gjer vi kartlegging om til handling, politikk og næring.

Se opptaket fra webinaret 19. november 2020:

Program Oversikt webinarer

 
Spørsmål?