dfø logo


Hvordan kan offentlig sektor og oppstartsbedrifter bidra til at vi når bærekraftsmålene?


Til å åpne webinaret kommer Direktør i DFØ Hilde Singsaas. Videre vil UNEP delta fra Paris for å presentere oppfølging av bærekraftsmålene på anskaffelsesfeltet. Deretter vil kommuner fra ulike deler av landet fortelle om hvordan de aktivt arbeider med å inkludere bærekraftsmålene i sine strategier.

For å nå målene innen 2030 trenger offentlig sektor utnytte innovasjonskraften hos oppstartselskaper. Under webinaret vil man få høre mer om hvorfor og hvordan. Vi vil og gjennomføre en omvendt leverandørkonferanse hvor oppstartsbedrifter vil presentere løsninger på hvordan de kan bidra til å lære klima- og miljøutfordringer hos oppdragsgiver.

Se opptaket fra webinaret 4. februar 2021:

 

Program  Oversikt webinarer

 

 
Spørsmål?