Påmeldingen til webinaret er nå lukket.
Opptak av webinaret legges ut i vårt mediearkiv.

Tid: 23. november, klokken 09.00–12.00
Informasjon: webinarsiden for NTNU