Påmeldingen til webinaret er nå lukket.
Opptak av webinaret legges ut i vårt mediearkiv.

Tid: 24. november, klokken 09.00–10.30
Informasjon: webinarsiden for UN Global Compact Norge