Tid: 4. februar, klokken 09.00–11.00
Informasjon: webinarsiden for DFØ