Påmeldingen til webinaret er nå lukket.
Opptak av webinaret legges ut i vårt mediearkiv.

Tid: 12. november, klokken 10.00–11.45
Informasjon: webinarsiden for Viken fylkeskommune