Påmeldingen til webinaret er nå lukket.
Opptak av webinaret legges ut i vårt mediearkiv.

Tid: 18. november, klokken 08.30–10.30
Informasjon: webinarsiden for NHO/KS/LO