Påmeldingen til webinaret er nå lukket.
Opptak av webinaret legges ut i vårt mediearkiv.

Tid: 19. november, klokken 12.00–13.00
Informasjon: webinarsiden for ForUM