Påmeldingen til webinaret er nå lukket.
Opptak av webinaret legges ut i vårt mediearkiv.

Tid: 19. november, klokken 10.00–11.30
Informasjon: webinarsiden for The North West/Ålesund